Haber Detayı
19 Haziran 2018 - Salı 10:14 Bu haber 778 kez okundu
 
İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANI ENGİN’DEN YAPILANDIRMA ÇAĞRISI
GÜNDEM Haberi


İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANI ENGİN’DEN YAPILANDIRMA ÇAĞRISI
 
VERGİ DAİRESİ BAŞKANI ENGİN: SON BAŞVURU 31 TEMMUZ
 
VERGİ DAİRESİ BAŞKANI ENGİN : 7143 İLE TOPLUMUN HER KESİMİNE
ULAŞMAYA ÇALIŞIYORUZ
 
18 Mayıs 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7143 sayılı
Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ilişkin kanun hakkında
açıklamalarda bulunan İzmir Vergi Dairesi Başkanı Rıfat Engin vergi borcu olan
vatandaşların borçlarını eşit taksitler halinde ödeme imkanına kavuştuklarını, peşin
ödeyenlerin ise yüksek oranlarda faiz indiriminden yararlanacaklarını belirtti.
7143 sayılı yasanın amacını; vatandaşların kamuya olan borç yükünün azaltılarak
taksitler halinde ödenmesine imkân tanınması, vergi ihtilaflarının sulh yoluyla
sonlandırılması, vergi incelemelerinde tespit edilen vergilerin dava yoluna
gidilmeksizin ödenmesi ve yurt içi ve yurt dışındaki bazı varlıkların milli ekonomiye
kazandırılması olarak ifade eden Engin, 31 Mart 2018 tarihinden önceki dönemlere
ait vergi, resim ve harçlar ile bu tarihten önce verilen kapsama giren idari para
cezaları ve vergi daireleri tarafından tahsil edilen ecrimisil, öğrenim kredisi, katkı
kredisi gibi kanunun yayımı tarihine kadar ödenmemiş borçlar için vatandaşların
başvuruda bulunabileceğini kaydetti.
 
İlk 2 taksite dikkat!
 
Vatandaşların yapılandırma için borçlu oldukları vergi dairelerine giderek başvuruda
bulunabilecekleri gibi www.gib.gov.tr ve e-devlet(www.turkiye.gov.tr) üzerinden de
başvuruda bulunma kolaylığı olduğunu belirten Başkan Engin, “Vergi, idari para
cezası ve kanun kapsamına giren diğer borç asıllarının tamamı ile gecikme zammı,
faizi gibi alacaklar yerine Yİ-ÜFE oranları esas alınarak hesaplanan tutarın
vatandaşlarımız tarafından ödenmesi halinde gecikme faizi ve zammı ile vergi aslına
bağlı olan vergi ziya-ı gibi cezaların tamamından, vergi aslına bağlı olmayan
usulsüzlük ve özel usulsüzlük gibi cezalarda ise %50’sinin ödenmesi durumunda,
kalan %50’nin tahsilinden vazgeçiyoruz. Mükelleflerimize yapılandırmış oldukları
borçlarını; peşin yada ilk taksidi 01 Ekim 2018 tarihine kadar olmak üzere 2’şer ay
ara ile 18 eşit taksitle 36 aya kadar sürede ödeme imkanı sunuyoruz. Ancak
yapılandırmanın bozulmaması için ilk iki taksitin süresinde ödeme zorunluluğu
olduğunu vurgulamak ve mükelleflerimizin bu hususu atlamamalarını özellikle
belirtmek istiyorum.” dedi.
 
Peşin ödeyen avantajlı.
 
7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ilişkin kanun
hükümlerinden yararlanan ve yapılandırdıkları tutarları peşin olarak veya ilk 2 taksit
süresinde ödeyen mükelleflerin daha avantajlı olduğunu belirten Engin,
“Yapılandırdığı tutarları peşin olarak ödeyen mükelleflerden katsayı almayacağız. Yİ-
ÜFE tutarının % 90’ından vazgeçiyoruz. Peşin ödeyen vatandaşlarımız için kapsama
giren idari para cezalarında %25 oranında indirim yapılırken sadece Yİ-ÜFE’den
oluşan borçlarda ise %50 oranında indirim yapılacak. İlk 2 taksit süresi içinde ödeyen
mükelleflerimiz için Yİ-ÜFE tutarının % 50’sinden vazgeçilirken idari para cezalarında
%12,5, sadece Yİ-ÜFE’den oluşan borçlarda ise 25 oranında indirim yapılacak.
Mükelleflerimizin bu avantajlardan yararlanması için peşin ödemelerde ilk taksit
ödeme süresi içerisinde hesaplanan tutarı ödemeleri gerekmektedir. İlk 2 taksit
seçeneğinde ise ilk taksit süresinde yatırıldıktan sonra yapılandırma kapsamında
hesaplanan tutarın tamamının ikinci taksit ödeme süresi içerisinde ödenmesi
gerekmektedir.” dedi.
 
Dava konusu vergi ve cezalarda sulh sağlanacak
 
İhtilaflı vergi alacaklarında da sulh sağlanacağını kaydeden Engin sözlerini şu şekilde
sürdürdü:
“İhtilaflı vergi alacakları ile para cezaları, dava aşamasına ve karar durumuna göre
%80’e varan oranlarda indirimlerle yapılandırma başvurusuna konu edilebilecek ve
vergi ihtilafları sulh yoluyla sonlandırılabilecektir. Bu kapsamda olan mükelleflerimizin
bağlı olduğu vergi dairesine giderek yazılı başvuruda bulunmaları gerekiyor.
Kanunun yayımlandığı tarihten önce başlanılmış olan inceleme ve takdir işlemleri
sonrasında ihbarnamenin tebliğini takip eden 30 gün içinde vergi dairesine başvuran
mükelleflerimize ise taksit ve indirim imkanı sağlıyoruz. Bu kapsamda olan
mükelleflerimizin de vergi dairesine yazılı başvuruda bulunmaları gerekiyor.
Mükelleflerimizin kanun hükümlerinden yararlanabilmesi için başvuru dilekçesi ekinde
yapılandırmaya konu borçları için dava açmayacaklarını veya açılmış olan davaları
varsa bu davalardan vazgeçtiklerini beyan etmeleri gerekmektedir. Ayrıca gelir,
kurumlar vergisi, stopaj vergileri ile katma değer vergilerine ilişkin olarak 31.08.2018
tarihine kadar matrah artırımında bulunmaları ve tahakkuk eden vergilerini peşin ya
da 6 eşit taksitte ödemeleri şartıyla bu yıllara ve vergi türlerine ilişkin olarak
mükelleflerimiz hakkında vergi incelemesi ve tarhiyatı yapılmayacak.”
 
Son başvuru 31 Temmuz 2018
 
İzmir Vergi Dairesi Başkanı Rıfat Engin, kanundan yararlanmak isteyen vatandaşların
başvurularını 31 Temmuz 2018, matrah ve vergi artırımı için ise 31 Ağustos 2018
tarihine kadar bizzat vergi dairesine gelerek veya Gelir İdaresi Başkanlığının
www.gib.gov.tr adresi üzerinden veya www.turkiye.gov.tr adresinden İnternet
aracılığı ile yapılabileceğini ifade etti. Engin açıklamasına şöyle devam etti:
"Vatandaşlarımız başvuru sırasında peşin veya taksit seçeneklerinden birisini tercih
edebilecek, yapılandırılan tutarlar taksitler 2 ayda bir ödemeli olacak şekilde 6, 9, 12,
18 taksit seçenekleri ile ödenebilecektir. Taksitli ödeme yapmak isteyen mükelleflerin
ilk 2 taksiti süresinde ödeme zorunluluğunu tekrar vurgulamak istiyorum. İlk 2 taksiti
süresinde ödemeyenler, kanunun getirdiği imkanlardan yararlanamayacak.
Vergi Dairesine borcu olan her mükellefe ulaşmayı amaçladıklarını belirten Engin,
“Kanundan yararlanma hakkı varken yararlanmamış veya kanun hakkında bilgi sahibi
olamamış mükellef kalmasını istemiyoruz. İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı olarak
amacımız kanunun sağladığı avantajları toplumun her kesimine anlatmak. Bu
konuda vatandaşlarımıza ve mükelleflerimize her türlü kolaylığı ve yardımı
göstermeye çalışıyoruz.” diyerek sözlerini tamamladı.
Kaynak: Editör: Ceyhan KESER
 
Etiketler: İZMİR, VERGİ, DAİRESİ, BAŞKANI, ENGİN’DEN, YAPILANDIRMA, ÇAĞRISI,
Haber Videosu
Yorumlar
BORNOVA GAZETESİ

YAZARLAR
Haber Yazılımı